středa 3. května 2017

Učivo s domácími úkoly 2.5. - 5.5.

ČJ ČT/PS M SKN AJ
PO státní svátek

ÚT dopravní hřiště

ST opakování vyjm. slov po P  dílna čtení G str. 29 opakování
ČT vyjmenovaná slova po S
U str.80/1
PS str. 20 opakování P
referát k přečtené knize, osnova PS str. 23/2,4,5,6
24/1-6
U str.26 slovní úloha
viz. foto  
U str. PS str. U str.
U - učebnice ČT - Ve světě čtení a psaní M - sešit U - učebnice U - učebnice
ČJ - sešit TPS-tiskací písanka U - učebnice SKN - sešit PS-pracovní sešit
PS-pracovní sešit ČÍ - čítanka PS-pracovní sešit

Žádné komentáře:

Okomentovat