neděle 20. listopadu 2016

Třídní schůzky 15.11. - shrnutí

Vyučovací předměty (info):

- doposud opakování, začínáme nové učivo vyjmenovaná slova (hlavní učivo 3.ročníku)
Dílna čtení - každý pátek, vlastní kniha, kterou dítě čte (ve škole i doma)
Dílna čtení v praxi
Cíle: rozvíjení vědomého čtenářství a vytváření kladného vztahu k vlastní četbě, motivace pro celoživotní učení
Obsah dílny: souvislá četba beletristického textu, hovory o knihách - písemné přemýšlení nad knihami, referát o knize, zápisy z četby, seznam přečtených knih, podvojný deník, dopisy, sebehodnocení četby
Funkční dílna čtení
  • žáci mají pravidelně alespoň 1x týdně přímo v hodinách českého jazyka prostor 20 - 30 minut na samostatné souvislé čtení
  • žáci čtou beletristické knihy, které si sami vybírají (je nutné mít připravenou zásobu pro děti vhodných a přitažlivých knih)
  • ve třídě probíhají čtenářské reakce ((roz)hovory o knihách) a s nimi související aktivity
Organizace dílny čtení
Dílna čtení má své pevné místo v týdenním rozvrhu českého jazyka. Rozsah dílny má tradiční rámec 45 minut. Průběh a uspořádání je časově flexibilní, umožňuje zkrátit či prodloužit jednotlivé části.
  • Minilekce (5 - 15 min.)
  • Čtení (20 - 30 min.)
  • Čtenářské reakce (5 - 15 min.)
Pravidla dílny čtení
1. Musíte číst po celou dobu.
2. Nikoho nevyrušujte.
3. Žádné přestávky na záchod a pití.
4. Vyberte si knihu nebo text na čtení před začátkem čtenářské dílny.
5. Během minilekcí naslouchejte.
6. Můžete sedět pohodlně kdekoli.

M - stále procvičovat násobilku, musí se zautomatizovat
    - středa Geometrie - pomůcky
    - možnost nainstalovat si MIUČ geometrie doma na vašem počítači

AJ - stále pouštět písničky, děti musí umět, jsou v nich fráze, které potřebují
     - slovní zásobu dané lekce umět psát (přibližně 6-8 slovíček)
     - různé aktivity na                           
                                   www.oup.com/elt/happystreet

SKN - vyučuje pan učitel, pokud nikdo nechybí, pak nezjišťuji informace z hodiny a na blogu nepíši


HODNOCENÍ
- známky nejen v ŽK, ale i všude jinde
- na konci měsíce prosím podepište Žk v M, ČJ,AJ,SKN
- dojde ke zhoršení, hlavně v českém jazyce

OBECNÉ INFORMACE:
- ofocené jakékoliv papíry mají děti doma dodělat a přinést zpět do školy
- pokud děti zapomenou DÚ, přinesou hned další den 
- zapomínání dle školního řádu - max. 9krát za čtvrtletí, jinak kázeňský postih¨
- do ŽK vzadu vlepeno uživatelské jméno na Bakaláře (momentálně tam nic důležitého nenajdete)
- velmi prosím, abyste nedávali dětem do školy mobily a tablety (nesvačí, nepijí, nechodí na WC, NESOUSTŘEDÍ SE PAK VE VYUČOVÁNÍ, JSOU UNAVENÉ)
- POKUD SE STANE ÚRAZ, JE NUTNO IHNED NAHLÁSIT
- na škole funguje od letošního roku speciální pedagog Mgr. Pryczek
- třídní soutěž (děti vysvětlí)

AKCE:
23.11. focení na plavání (65,-kč)

5.12. skupina Marbo - koncert v DKDL

22.12. Vánoční posezení s dárečky a cukrovím

5.1. 2017 BRUSLENÍ (celkem 5x co 14 dnů)

7.1. školní ples (lístky v prodeji již nyní 


Žádné komentáře:

Okomentovat